Obchodní podmínky

Koupelny Kaplan ... Vše pro Vaší koupelnu. Široká nabídka van, koupelnového nábytku, vodovodních baterií a mnoho dalšího.

Obchodní podmínky


I. Platební podmínky
U zákazníku, kteří namají podepsanou smlouvu o prodeji, musí být hodnota objednávky zaplacena předem zálohovou fakturou nebo bude zboži odesláno na dobírku přepravní službou.
Při platbě na dobírku bude k celkové částce objednávky přičtena suma 49,- kč.
(způsob platby na dobírku = platba při doručení zboží)

Částka platby předem je stanovena na 100% celkové hodnoty zboží. 
Lhůta splatnosti je stanovena obecně na 7 kalendářních dnů ode dne vystavení.
Zálohová faktura se standardně zasílá elektronickou poštou. Originál faktury pak s odesáním objednaného zboží.
V případě neprovedení platby nemůže být zboží dodáno.
V připadě že zboži bude odesíláno přepravní službou cena dopravy vám bude přčtena k celkové částce.
Cena za dopravu je závislá na celkové váze a vzdálenosti objednaného zboží.
Ceník viz níže.

II. Produkty jež nejsou uvedeny v katalogu
Je možné objednávat také výrobky, které nejsou vystaveny v el. obchodě na ty se vztahují stejné platební podmínky jako u standardních produktů.
V případě zboží vyžadující speciální objednací a dodací doby je nutná platba předem v plné výši.

III. Objednávka
Objednávat zboží je možné prostřednictvím našeho elektronického obchodu, 
e-mail objednávkou na adrese objednavky@koupelny-kaplan.cz nebo 
  telefonicky na čísle +420 608 961 317.
Po odeslání objednávky prostřednicvím emailu vám bude doručena emailem automatická potvrzující zpráva o doručení Vaší objednávky na naše obchodní oddělení.
Objednávka musí obsahovat druh zboží, provedení a množství.
Dále musí obsahovat :
- firma (přesné obchodní jméno ) nebo jméno kupujícího
- adresa
- kontaktní osoba
- telefon
- adresa příjemcem
- IČ ( je-li fyzická nebo právnická osoba )
- DIČ (je-li plátcem DPH )
- E-mail

IV. Termín dodání 
Termín dodání při standartním postupu objednání je do 3-5 pracovních dnů od odeslání vaší objednávky.
U koupelnového nábytku je dodací doba stanovena obecně do 14 praovních dní.
V případě delšího termínu dodání budete neprodleně informováni emailem nebo telefonicky.


V. Způsob dodání 
 
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a za přítomnosti přepravce rozbalit a zkontrolovat zásilku.
V případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a trvat na přesném zápisu do protokolu o škodě nebo do přepravního listu.
 
V případě, že tak neučiní, pozdější reklamace nemusí být uznána. 
 
Zjistí-li kupující po převzetí zboží skrytou vadu mechanického rázu, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně na naší mailovou adresu reklamace@koupelny-kaplan.cz  nejpozději však do 24hodin od převzetí zboží.
 
Pokud si vyberete způsob dodání dopravou bude vám zboží posláno na uvedenou adresu v objednávce.
Zboží se standardně rozesíláno přepravní službou PPL. 
U objemnějších  produktů nelze odeslat službou PPL ale pouze přepravní službou TOPTRANS.
Dále je tu možnost po Praze dopravovat zásilky kurýrní službou. U které je možné stanovit přesný den a hodinu předání.
Cena dopravy je závislá na celkové váze objednaného zboží.

Ceník za dopravu:
 
Cenu dopravy  za  vaší objednávku  uvidíte v  košíku po výběru regionu doručení a způsobu dopravy  vždy  před odesláním objednávky.
 
U vybraných produktů je cena dopravy výrazně ponížena a u některých je zcela zdarma!
 
 

VI. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí ke škodě
Zákazník nabývá vlastnického práva a uživatelského práva ke zboží jakmile je mu předáno. Nebezpečí škody na zboží přechází na partnera rovněž okamžikem jeho převzetí. Při převzetí zboží je zákazník povinen zkontrolovat jeho stav, množství a sepsat s dopravcem protokol o zjištěných závadách. V případě poškození zboží nebo jiných nesrovnalostech je zákazník postupovat dle podmínek uvedených v Reklamačním řádu a záručních podmínkách.

VII. Vrácení zboží
Pokud chce zákazník z jakéhokoliv důvodu vrátit zboží ( storno ), může tak učinit pouze po předchozí domluvě s odpovědným produkt manažerem a to nejpozději do 14 dnů. 
Vrátit zboží v této 14dení lhůtě bez udání důvodu nelze v případě, že zboží bylo vyráběno nebo jinak upravováno na přání zákazníka nebo bylo zboží při objednání zákazníkem označeno dodavatelem jako nestandartní zboží.K vrácenému zboží je nutné přiložit průvodní dopis s dokladovou dokumentací. Pokud se jedná o vrácení zboží, které vyžaduje pro další prodej nové zabalení výrobku má dodavatel právo účtovat odpovídající částku určenou výrobcem za nové zabalení výrobku. Zboží lze zaslat dodavateli na vlastní náklady dopravní službou.

VIII. Vrácení reklamovaného zboží
Zboží lze zaslat dodavateli na vlastní náklady dopravní službou. Dodavatel si vyhrazuje právo nepřijímat žádné nevyplacené zásilky. Při neoprávněné reklamaci hradí manipulační poplatky odběratel až do výše 10% ceny reklamovaného zboží. Reklamační podmínky řeší reklamační řád.
Reklamační řád
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu koupelny-kaplan.cz.
Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.
Dodavatel poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu.

Neprodleně po obdržení zásilky zboží zkontrolujte(Zjednoduší se tím vyřízení připadné reklamace poškození zboží při dopravě)
Pokud zjistíte závadu na obalovém materiálu, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, jste povinni sepsat protokol o nalezených nesrovnalostech s pracovníkem dodávkové služby příp. odmítnout převzít zásilku jako celek. 

Vady na obalovém materiálu je nutné řešit ihned s dopravcem. 
Jestliže odběratel zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo zboží prohlédnuto při jeho převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. 
Při zjištění závady je nutné sepsat s dopravcem protokol o závadě.
A zboží nechat odeslat  zpět dodavateli. (Následně o této skutečnosti informovat dodavatele)

Při zjištění zjevných vad je třeba učinit oznámení okamžitě, nejpozději však do 2 dne od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. 
V připadě že v této lhůtě zjistíte zjevnou vadu zboží a nahlásíte ji ihned přepravci i dodavateli, bude vaše vyřízení reklamace okamžité!
Pokud tak neučiníte, vystavujete se nebezpečí, že Vaše reklamace nebude uznána, přičemž se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku. 
Při zjištění skrytých vad je třeba učinit oznámení okamžitě, nejpozději však do 3 měsíců od převzetí zboží
Při reklamaci nás kontaktujte písemně na adresu uvedenou na nákupní faktuře nebo telefonicky či  na e-mail reklamace@koupelny-kaplan.cz, naši zaměstnanci s Vámi reklamaci okamžitě projednají.
V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno popsat zjištěné vady tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Vyžadujeme také fotodokumentaci zjištěné závady v detailním provedení.

K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu a dodací list včetně kompletního balení reklamovaného zboží.

Reklamační technik rozhodne o způsobu řešení reklamace ihned při převzetí zboží do reklamace nebo ve složitých případech do tří pracovních dnů.
Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení závady a jejímu otestování. Reklamace včetně odstranění vady musí být odstraněna ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy obdržíme reklamaci ). Technik může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou (závisí na rozhodnutí reklamačního technika, kupující se takového vyřízení své reklamace nemůže právem domáhat). Vyhrazujeme si právo nahradit vadné či neopravitelné zboží jiným se stejnými nebo lepšími parametry v případě, že stejný produkt není nadále dostupný, případně se již nevyrábí.
Reklamační řízení končí dnem odeslání vyřízení reklamace kupujícímu.
Ochrana osobních dat
Společnost Instalatérství Kaplan, provozovatel elektronického obchodu koupelny-kaplan.cz, si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitostí ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací. 

Provozovatel při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje ani nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

Neregistrovaní uživatelé
Příchodem na stránku se některé informace, jako například odkazující stránka nebo Vaše IP adresa, země, zapisují automaticky jako součást operací probíhajících na našich stránkách.
Pro využití některých speciálních produktů, služeb nebo pro účast v soutěžích může provozovatel požadovat poskytnutí informací v on-line dotaznících. Také Vám může nabízet účast v průzkumu nebo jiných on-line aktivitách. Poskytnutí informací v on-line dotaznících je vždy dobrovolné, tzn. nemusíte tyto informace poskytnout. V takovém případě se však některé produkty a služby stávají pro Vás nedostupné.

Registrovaní uživatelé      
Při registraci získáte možnost sledovat stav vaší objednávky a historii všech vašich objednávek.
Dále možnost dostávat informace o cenově zajímavých akcích a novinkách na našem E-shopu.                                                         
 
Koupelny Kaplan

Při vstupu do našeho internetového obchodu Koupelny Kaplan vyhledáváte nejčastěji výrazy: koupelny, koupelnový nábytek a sprchové kouty.

Vážíme si našich zákazníků a proto budeme rádi za jakékoliv dotazy či připomínky. Do Vaší koupelny Vám nabízíme moderní koupelnové doplňky, sprchové kouty a další vybavení koupelny.

 

TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY

      +420 608 961 317

 

 

 

 

Partnerské weby

Stavební firma Praha